Plans

Puppy plans 2019/2020:


J-litter, autumn/winter 2020, Pufflingens Cassiope x Kauniin Rollo

K-litter. Autumn/winter 2020, Pufflingens Deschampsia x Fashionitas Jumbo