A-kullen

A-kullen 2014-12-18

Petäjämaan Viksu x Lappizaros Malou

4 hanar, 2 tikar

Pufflingens Arctostaphylos

pompes a

DM a

Pufflingens Adonis


-Avliden

Pufflingens Aconitum

HD A

ED ua

Ögon ppm iris-iris lindrig 2017

prcd-PRA B

pompes a

DM a

Pufflingens Anthriscus

HD A

ED ua

Ögon ua 2017, ua 2019

prcd-PRA A

pompes a

DM a

Pufflingens Lilla Alchemilla

(mor till D-kullen)


HD A

ED ua

Ögon ua 2017, ua 2019

prcd-PRA B

pompes a

DM a

Pufflingens Aquilegia

Bor på Kjelstrups Kennel i Danmark


HD A

ED ua

ögon ua 2016

prcd-PRA A

pompes a

DM a